Socialinė atsakomybė

GLASS LT įmonė yra atsakinga visoms jų veikla suinteresuotoms grupėms: klientams, darbuotojams, tiekėjams, verslo partneriams. Norint dirbti darnoje su aplinka yra naudojama visuma metodų, užtikrinančių vystymąsi, kuriantį žmonių gerovę dabar ir ateityje.


Norėdama išvengti neigiamo poveikio aplinkai, GLASS LT siekia atsakingai naudoti visus resursus, stiklo atraižos yra grąžinamas į partnerių įmones, ir ten vėl sėkmingai perdirbamas.


Gamyboje pradėta diegti efektyvios vadybos sistema LEAN. Optimizuojant įmonės procesus siekiama mažinti nuostolius – pirmiausia gamyboje, logistikoje bei kituose padaliniuose ir jų procesuose. LEAN sistemos priemonių taikymas padeda taupiai ir tikslingai nauodoti visos įmonės resursus (medžiagas, laiką ir darbuotojų įgūdžius).


GLASS LT gaminami stiklo paketai yra atsakingos ir darnios veiklos rezultatas, padedantis sukurti optimalų klimatą patalpų viduje, tausojančias žmogaus sveikatą, bei sąmoningų procesų dėka prisidedantis prie ekologinės pusiausvyros išlaikymo.