Apie įmonę

UAB „GLASS LT“ – lietuviško kapitalo bendrovė, užsiimanti stiklo paketų gamyba nuo 1998 m.

Įmonėje dirba daugiau nei 140 darbuotojų, kurių kvalifikacija ir patirtis šioje pramonės šakoje leidžia gaminti unikalius gaminius, pritaikytus kiekvieno kliento poreikiams.

MISIJA – gaminti stiklo paketus tausojančius aplinką, taupančius energetinius išteklius bei išpildančius klientų lūkesčius.

VIZIJA – tapti maksimaliai dinamišku, darniu, tvarią plėtrą vystančiu bei didžiausią pridėtinę vertę kuriančiu stiklo paketų gamintoju regione.

UAB „GLASS LT“ privalumas ir stiprioji pusė – galimybės pasiūlyti klientui tokį stiklo paketą, kuris geriausiai atitiktų jo poreikius.

Mūsų nuolatinis domėjimasis stiklo naujovėmis ir naujausiais laimėjimais stiklo gaminių rinkoje atveria galimybes Jums pasiūlyti stiklo paketą, kuris visiškai atitinka šiandieninės rinkos reikalavimus. Visiems įmonės gaminiams yra suteikiama 5 metų garantija.

Verslo istorija

Istorija ir faktai
 • UAB „GLASS LT“ veiklos istorijos pradžia – 1996 m. pabaiga, kai jos akcininkai įkūrė stiklo paketų gamybos verslą – individualią įmonę „Vildaiva“. 1998 metais, padidėjus gamybos apimtims, veikla perkelta į naujai įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę „Vildaiva ir Ko“.
 • Artėjant 2000 metų sezonui, Bendrovė paėmė apie 90 tūkst. eurų dydžio investicinę banko paskolą ir įsigijo Austrijos firmos „Lisec” gamybinius įrengimus. Užsakymų sparčiau daugėjo, ir jau 2001 m. sezono mėnesiais pajėgumų pradėjo trukti. Todėl 2002 metais Bendrovė įgyvendino savo antrąjį plėtros etapą: investavusi apie 0,5 mln. eurų nuosavų, banko paskolos ir lizingo lėšų, pasistatė nuosavas patalpas, įsigijo našesnę gamybos liniją. Jau 2002 m. pabaigoje Bendrovė įsitvirtino Lietuvos paketų rinkoje kaip trečias pagal dydį gamintojas, užimantis apie 8 proc. rinkos. Taip pat investuota į kompiuterinę programinę įrangą, kas ženkliai padėjo optimizuoti ir pagreitinti gamybos procesą bei užsakymų valdymą. UAB „Vildaiva ir Ko” pirmoji Baltijos šalyse įsigijo programinės įrangos gamintojos Vokietijos firmos „ALBAT+WIRSAM” programą, specialiai pritaikytą stiklo paketų gamybai.
 • 2004 metais į plėtrą ir modernizavimą Bendrovė investavo daugiau kaip 1,3 mln. eurų:  padidino gamybinių patalpų plotą nuo 1,0 iki 2,3 tūkst. m2 bei įsigijo gerokai našesnę automatizuotą paketų liniją, galinčią gaminti iki 30 tūkst. kv. m stiklo paketų per mėnesį. 2005 metais Bendrovė baigė įgyvendinti Phare 2002 finansuojamą „Inovatyvios elektroninio verslo valdymo sistemos įdiegimo stiklo paketų gamyboje“ projektą. Įdiegta programinė ir techninė įranga leido optimizuoti užsakymų priėmimo, gamybos ir pagamintų prekių tiekimo klientams valdymą ir kontrolę.
 • 2005 m. antroje pusėje UAB „Vildaiva ir Ko“ įsigijo Alytaus stiklo paketų gamintojus UAB „Stiklo gaminiai“ bei pradėjo pastarųjų gamybinės įrangos atnaujinimą ir darbo tvarkų tobulinimą. Įdiegus turimą UAB „Vildaiva ir Ko“ patirtį, žinias bei gerąją valdymo praktiką į įsigytą įmonę, per tris metus UAB „Stiklo gaminiai“ apyvarta pakilo daugiau nei 4 kartus: nuo 1 261 611 Eur 2005 m. iki 5 261 751 Eur 2008 m., tuo pačiu kylant ir pačios UAB „Vildaiva ir Ko“ apyvartai nuo 6 225 313 Eur 2005 m. iki 8 931 028 Eur 2008 m.
 • 2007 metų balandį bendrovė baigė įgyvendinti naująjį įrangos modernizavimo projektą, kuriame pasinaudojo ir ES struktūrinių fondų parama. Buvo įsigyta žymiai funkcionalesnė ir universalesnė įranga su kompiuteriniu valdymu, kuri leido automatizuoti daugelį operacijų, iki tol reikalavusių žmogaus įsikišimo, ir pagerinti produkto kokybę. Be paketų linijos, buvo įsigyti stiklo pjovimo stalas su automatiniu stiklo kraštu šlifavimo moduliu, stiklo briaunų bukinimo mašina, aliuminio rėmelių lankstymo ir užpildymo absorbentu automatas ir pan. Iš viso buvo investuota daugiau kaip 2 mln. Eurų, iš jų ES struktūrinių fondų parama sudarė apie 1,1 mln. eurų. Projektas buvo įgyvendintas laiku, tikslai įgyvendinti, užsibrėžtų rodiklių reikšmės pasiektos.
 • Nuo 2007 m. įmonės pagaminama produkcija ženklinama CE ženklu.
 • 2008 rugsėjį bendrovė paleido antrąją už 0,8 mln. eurų įsigytą greitąją paketų liniją, kuri leido gerokai padidinti darbo greitį ir efektyvumą, leidžiant gamybą dviem srautais: sudėtingus paketus (pvz., skirtus struktūriniam stiklinimui, didelių matmenų, su spec. stiklais ir pan.) – per pagrindinę, o paprastuosius – per papildomą (naująją) liniją.
 • 2009 metais visa gamyba buvo perkelta į Alytų, kur vienoje vietoje susiformavo didžiausias Lietuvoje stiklo apdirbimo centras, kurį sudarė stiklo paketų gamintojos UAB „Vildaiva ir Ko“, UAB  „Stiklo  gaminiai”, stiklo tiekėja UAB „Marisa“ bei stiklo apdirbimo, grūdinimo ir laminavimo UAB „Stronglasas”.
 • 2013 m. siekiant optimizuoti  gamybą ir valdymą, buvo atlikta reorganizacija – įsigytoji įmonė UAB „Stiklo gaminiai“ baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo, o jos turtą, teises ir pareigas perėmė tiems patiems akcininkams priklausanti pagrindinė bendrovė UAB „Vildaiva ir Ko“. Po reorganizacijos jos pavadinimas pakeistas į UAB „GLASS LT“.
 • 2014 m. bendrovė investavo 0,9 mln. eurų į vienos gamybinės linijos atnaujinimą. Naujoji linija turi galimybę dirbti su didesnio išmatavimo stiklais, gaminti storesnius stiklo paketus, raižyti 6 metrų laminuotą stiklą bei eilę automatizuotų funkcijų, kaip automatinis silikono užtepimas, automatinis rėmelio prilaikymas, automatinis vidurinio stiklo prilaikymas ir t.t.
 • 2015 – 2018 m. Bendrovė įgyvendino didžiausią – 9,8 mln. eurų investicinį projektą savo istorijoje. Pastatyta nauja gamykla, kurios plotas viršija 9 000 kv. m., ir joje galima apdirbti apie 1,8 mln. kv. m stiklo žaliavos. Investicijos į naujo „Glass LT“ gamyklos pastato statybas siekė 4 mln. eurų. Likusi suma investuota į naujos kartos gamybinę įrangą bei informacijos ir valdymo sistemas. Dalis lėšų (2,1 mln.) projektui skirta iš ES struktūrinių fondų pagal priemonę „Regio Invest LT+“. Įgyvendinus projektą, sukurtos 32 naujos darbo vietos, o bendras „Glass LT“ darbuotojų skaičius ūgtelėjo iki 135.
 • 2019 – 2020 m. GLASS LT pasistatė 500 kW saulės elektrinę. Ji pagamina apie 40 proc. Bendrovės suvartojamos elektros energijos. Likusią trūkstama energiją įmonė perka rinkoje, kuri pagaminta iš atsinaujinančių šaltiniu. Todėl visos produkcijos gamybai naudojama tik „žalioji“ energija.
 • Nuo 2022 m. Bendrovė pradėjo dirbti 4 pamainų grafiku, 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Tai padeda ne tik efektyviau išnaudoti turimą įrangą ir padidinti pardavimus iki 45 proc., bet ir palengvinti darbuotojų darbo sąlygas. Nemažinant jų gaunamo atlygio, darbo savaitė sutrumpinta apie 17 proc. iki 33,5 val.

Vertybės

Mūsų vertybės

Žmogus

 • Pagarbus, mandagus bendravimas
 • Tolerancija: kitoniškumo priėmimas
 • Geranoriškumas kolegų atžvilgiu (pagalba, noras dalintis)

Atsakomybė

 • Aktyvus įsitraukimas į įmonės veiklą
 • Priimtų sprendimų/susitarimų savalaikis vykdymas
 • Darbų saugos ir kitų tvarkų laikymasis

Greitis

 • Greitas sprendimų priėmimas
 • Greitas dalinimasis informacija, vidinė komunikacija
 • Greitai reaguoti į kolegų ir klientų poreikius, vidinius/išorinius pokyčius

Profesionalumas ir inovatyvumas

 • Pastovus mokymasis/tobulėjimas, domėjimasis naujovėmis ir jų taikymas
 • Profesionali elgsena – argumentų kalbos naudojimas
 • Pastovi veiklos procesų analizė / efektyvinimas

Technologijos

Technologijos
 • Naujausia LISEC stiklo paketų gamybos linija su automatiniu stiklų rūšiavimo įrenginiu;
 • dideli gabaritai 3000x5000mm;
 • 3-jų kamerų stiklo paketai, maks. stiklo paketo storis 80mm;
 • Viena moderniausių grūdinimo įrangų GLASTON FC500.

Moderniausios gamybos technologijos

Aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai

Pažangus darbo proceso organizavimas

Inovatyvūs produktai ir efektyvūs rezultatai

Saugus transportavimas


UAB „GLASS LT“ pagaminti stiklo paketai buvo panaudoti daugelyje žinomų ir stambių projektų tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio rinkose.


Veiklos geografija


Eksportuojame į: Norvegiją, Švediją, Lenkiją, Rusiją, Kazachstaną, Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Latviją, Daniją, JAV, Japoniją bei Australiją.


Veiklos skaičiai

0

stiklo paketų (vienos kameros) pagaminome nuo 1998 m.

0

skirtingos mūsų gaminamų paketų struktūros

0

šalių, į kurias eksportuojame savo produktus

0

metai profesionalios patirties

0

gamybos pajėgumai per metus