ES parama straipsnis GLASS LT


UAB „GLASS LT” šiuo metu sėkmingai įgyvendina dalinai iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Stiklo paketų gamybos proceso pakeitimas, įdiegiant naują modernią technologinę liniją” (Projekto numeris Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0098) pagal priemonę „Regio Invest LT+”.

Bendrovės pagrindinis tikslas – UAB „GLASS LT“ konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant modernias technologijas.

Nors UAB „GLASS LT“ yra viena moderniausių specializuotų paketų gamintoja Lietuvoje, tačiau dėl ES direktyvos 2010/31/ES numačiusios nuo 2016 metų atitikti energertinio efektyvumo A klasę, pastebėta sparčiai auganti dviejų kamerų stiklo paketų paklausa. Pastarųjų stiklo paketų gamyba reikalauja 1,5 karto daugiau stiklo, 2 kartus kitų medžiagų, jų gamyba trunka 1,7 karto ilgiau, svoris 1,6 karto didesnis nei šiandien dar vyraujančių vienos kameros stiklo paketų. Tad dėl paklausos pokyčių, nuspręsta investuoti į naują gamybos pastatą, kur būtų daugiau vietos padidėsiančiam atsargų, pagamintos produkcijos kiekiui bei gamybos procesų automatizavimą – įsigyjant modernią technologinę liniją ir integruojant turimus įrengimus.

Skirtos investicijos gamybos automatizavimui smarkiai padidins darbo našumą bei leis optimizuoti gamybinius procesus.

Po patikslinimo planuojama bendra projekto vertė 9,2 mln. Eur. Paramos suma – 2,1 mln. Eur.  Įgyvendinus šį projektą, bus sukurtos 32 naujos darbo vietos, o vienos darbo valandos našumas naujoje gamykloje, planuojama, išaugs daugiau nei ketvirtadaliu.