Saulės elektrinės įrengimas – pagalba tvaresnės ateities link


Tvarumas bei aplinkosaugos klausimai tampa vis svarbesni šiuolaikinėje visuomenėje. Įmonės, prisidedančios prie tvarios aplinkos
kūrimo – modernizuodamos gamybos procesus bei diegdamos prie tvarumo prisidedančias inovacijas yra ne tik laikomos
konkurenciškai pranašesnėmis rinkoje, tačiau ir vis labiau vertinamos klientų. Tokia tendencija skatina verslą prisitaikyti prie
besikeičiančio požiūrio bei įmonei keliamų lūkesčių ir užtikrinti, kad kuriami produktai ar veikla užtikrintų kuo mažesnį poveikį
aplinkai. Dėl iškeltų tvarumo tikslų privatusis sektorius – tiek mažos, tiek didelės įmonės – ėmė vis dažniau diegti ekoinovacijas.
Dalis įmonių, siekdamos šio tikslo, pasinaudoja Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijomis, kurios suteikia galimybę
įmonėms įgyvendinti bei vystyti aplinkai draugiškus sprendimus diegiant ekoinovacijas.

1998 metais įkurta įmonė „GLASS LT“ jau daugiau nei du dešimtmečius užsiima stiklo paketų gamyba. Įmonė sėkmingai
pasinaudojo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
finansavimu ir įgyvendino projektą, kuriuo metu įrengė 500 kW saulės elektrinę, kurios gaminama elektros energija naudojama
gamybinėms reikmėms aprūpinti.

Gamybos procesų optimizavimo svarba
Vienas iš pagrindinių atsakingo verslo tikslų yra valdyti aplinkos resursus bei optimizuoti gamybos procesus taip, kad jie kuo daugiau
prisidėtų prie aplinkos tausojimo ir išsaugojimo. „GLASS LT“ vizija visuomet buvo orientuota į tvarią bei energetinius išteklius
taupančią plėtrą, todėl idėja investuoti į saulės elektrinės įrengimą organiškai atspindėjo įmonės strategiją ir buvo entuziastingai
sutikta darbuotojų.

„Mūsų bendrovė skiria daug dėmesio poveikio aplinkai mažinimui ir nuolatos ieško būdų, kaip šią nuostatą įgyvendinti ne žodžiais, o
darbais. Valstybės ir Europos Sąjungos fondų investicijos buvo papildoma paskata susidomėti saulės energijos elektrinės įrengimu,
kuri prisidėtų judant šio tikslo link. Manome, jog tai ilgalaikis projektas, kuris tarnaus 20 ar daugiau metų, tad tikrai tikime, jog klientai
šį mūsų sprendimą įvertins ir ilgalaikėje perspektyvoje“, – teigia „GLASS LT“ vadovas Giedrius Jackūnas.
Dabartiniais paskaičiavimais, įmonė per metus sunaudoja maždaug 1 400 MWh elektros energijos. Jau šiuo metu visa bendrovės
naudojama elektros energija yra draugiška aplinkai. Pasak įmonės vadovo, 36 proc. suvartojamos elektros energijos „GLASS LT“
pasigamina patys, o likusią reikalingą dalį įsigyja iš partnerių, kuri 100 proc. yra gaunama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Tvaresnės ateities link
Dažnai gali pasirodyti, kad tokio projekto įgyvendinimas gali užtrukti ilgus metus, tačiau „GLASS LT“ vadovas dalinasi patirtimi ir
pasakoja, kad saulės elektrinės įrengimas užtuko vos 4 mėnesius. Bendrai projektas – pradedant nuo energetinio audito iki leidimo
gaminti elektrą gavimo – truko apie 3 metus.

Pasak G. Jackūno, šiuo metu įmonė pilnai išnaudoja gamybinius pajėgumus, tačiau vertinant plėtros galimybes tikėtina, kad
suvartojimas augs, tad įmonės vadovas teigia, jog mato didelę prasmę sprendime investuoti į saulės elektrinės statybas. Bendrovė
skaičiuoja, kad elektrinės statybos projektas turėtų atsipirkti per 6 metus.

Daugiau sėkmės istorijų
Panašiais projektais gali pasididžiuoti ir eilė kitų Lietuvos įmonių. 2014-2020 m. laikotarpiu energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimui pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones verslui
suplanuota skirti 36,2 mln. eurų ES investicijų. Sprendimas investuoti į energijos efektyvumo priemones priimtas dėl 252 projektų už
daugiau nei 35 mln. eurų , iš jų jau pasirašytos 244 sutartys už 32,5 mln. Eurų ES investicijų.

Daugiausia priemonių, skirtų energijos efektyvumui didinti įmonėse, buvo panaudota siekiant įsirengti saulės elektrines, kurių
pagaminta energija naudojama įmonės reikmėms.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama Lietuvos įmones mažinti energijos vartojimo intensyvumą, kviečia didinti
atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Jų ekonominę naudą jau pajuto investicijomis pasinaudojusios įmonės.
Būkime ekologiškesni ir „žalesni“! Sekite naujienas internete www.esinvesticijos.lt ir www.eimin.lrv.lt

Informacija parengta bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, jos skelbimas bendrai finansuojamas Europos
socialinio fondo lėšomis.

Šaltinis: www.lrytas.lt