Kokybė ir garantijos

Stiklo paketams atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros, gaminiai ženklinami CE ženklu. Gaminamos produkcijos kokybė ir atitiktis keliamiems reikalavimams užtikrinama sertifikuojant stiklo paketų gamybos procesą ir reguliariai  atliekant  bandymus akredituotose bandymų laboratorijose dėl reglamentuojamų privalomųjų savybių.

UAB „GLASS LT“ gaminami stiklo paketai atitinka darniojo standarto LST EN 1279 privalomuosius gaminio charakteristikų ir saugos reikalavimus.

UAB „Glass LT“ išduoti  DVC ir  Dow Quality Bond sertifikatai.
Jie patvirtina, kad gaminiai atitinka „GTC Product Certification Provisions Relating to EN 1279 – Insulating Glass Units“,  „DOWSIL” techninių sąlygų reikalavimus.

DVC sertifikatas (Danish Window Certificate)

Stiklo paketų (gaminių) sertifikavimas langų ir durų gamintojams pagal „GTC Product Certification Provisions Relating to EN 1279 – Insulating Glass Units“ reikalavimus.


Dow Quality Bond sertifikatas

Silikono gamintojo „DOWSIL“ kokybės reikalavimai struktūriniam stiklinimui.


IKATES, s.r.o.

Notifikuota stiklo gaminių sertifikavimo įstaiga Čekijoje,  įgaliota atlikti stiklo gaminių vertinimą ir sertifikavimą, nustatanti techninius reikalavimus statybos produktams.


The Institute of Ceramics and Building Materials

Lenkijos institutas atliekantis platų tyrimų spektrą stiklo ir keramikos srityse bei sujungiantis aukšto lygio mokslinius tyrimus su savo pasiekimų įgyvendinimu pramoninėje praktikoje.